Home arrow Disclaimer
zaterdag 22 februari 2020


BA & borgstelling
via AXA Belgium polisnr.
730 390 161 001

Controle-instantie:
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel
Tel.: 02/505.38.50
Fax.: 02/503.42.23


Oost-Vlaanderen: 60.01.04

KBO : 0432.710.466

Disclaimer

Immo Fratti behoudt alle rechten om de inhoud van haar website te wijzigen.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, beelden, gegevens, namen, commerciële benamingen en de domeinnamen, merknamen, logo’s en andere elementen van welke aard ook die op deze site vermeld zijn, zijn beschermd door de intellectuele rechten en zijn eigendom van Immo Fratti of van derden.  Het gebruik, een kopij, de vertaling, de aanpassing, de wijziging of de verspreiding van deze site of een deel ervan (onder om het even welke vorm) is verboden, behalve mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Immo Fratti.  Iedere inbreuk tegen deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechterlijke vervolging.

De gebruikers van de site engageren zich er uitdrukkelijk toe om de auteursrechten die toebehoren aan Immo Fratti en aan derden volledig te respecteren.  Immo Fratti behoudt het recht om iedere maatregel te nemen die zij nodig achten om te vermijden dat de auteursrechten misbruikt worden of om een einde te stellen aan een misbruik van de auteursrechten, zonder dat enige verantwoordelijkheid aan Immo Fratti kan worden opgelegd voor de genomen maatregelen.

Ieder geschil betreffende de site immofratti.be zal uitsluitend beslecht worden door het Belgisch recht.  De rechtshoven en rechtbanken van Oudenaarde zijn bevoegd in geval van een geschil.